Rozpoczynamy kolejny miesiąc realizacji naszego zielonego Osiedla Siedem Klonów. Prace budowlane w ostatnich tygodniach mocno posuwają się do przodu. Jeszcze w tym miesiącu pierwsze domki będą miały własnych dach!

Obecnie w segmencie F Wykonano stropy nad parterem w 100%. Trwają roboty szalunkowe i murowe ścian poddasza dla domków F4, 5, 6, 7. Na domkach F1 F2 F3 ściany poddasza wykonano w 100% i przygotowano pod montaż konstrukcji dachu, który planujemy rozpocząć od połowy października.

W segmencue G trwa kontynuacja robót murowych i żelbetowych ścian parteru. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem stropów nad domkiem G2.

Trwają także wzmożone prace nad domkami z segmentu C. Zakończono prace murowe ścian parteru na domkach C7, C6, C5 oraz wykonano strop nad parterem dla domku C7. Trwają prace murowe na pozostałych domkach segmentu C oraz prace ciesielsko- zbrojarskie stropów domku C5, C6.

W segmencie H zakończono roboty murowe ścian konstrukcyjnych na całym segmencie. Wykonuje się ostatnie elementy żelbetowe ścian poddasza. Z dniem 06.10.2014 rozpoczynamy montaż konstrukcji drewnianej dachu.

Na osiedlu trwają roboty zewnętrzne w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej.

« Zobacz pozostałe aktualności