Katalog domów

Domy na sprzedaż w Łodzi

I etap (H,C,G,B,F) został ukończony w dniu 31 grudnia 2015r.

II etap (A,E,D) – w trakcie realizacji, planowane zakończenie 1Q 2020 r.

Inwestor

Współinwestor/Wykonawca