Katalog domów

Domy na sprzedaż w Łodzi

I etap został ukończony w dniu 31 grudnia 2015r.

Poniżej znajdą Państwo plany osiedla - poszczególne zespoły budynków i wszystkie dostępne domy na sprzedaż.

Inwestor

Współinwestor/Wykonawca